ART cats

Underdog och overcat (via http://foto.rudenius.se)

Om det finns ett underdog bör det också fnnas ett undercat. Eller kanske overcat. Perspektiv! Det gäller att ha överblick. Och fantasi! Vi ses nästa lektion. Tack för idag.   Skrivpuff: Ses.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s